Skip to main content
Top of the Page

Continental Quality Day: iedereen kwaliteitsmanager!

  • Kwaliteitscultuur
  • Xelyo
Auteur: Thomas Sear

Gepubliceerd op: November 18

Op 18 november 2022 was het netwerk te gast bij Continental. We mochten als echte werknemers deelnemen aan hun Quality Day. 

'Ik ben mijn eigen kwaliteitsmanager' 

 

Bart Ceulemans (ex-winnaar Business Excellence Award) ontving ons met grote glimlach tijdens deze unieke dag bij Continental. Jaarlijks houdt hij er namelijk een hoogsteigen Quality Day voor alle +250 werknemers van de plant in Mechelen. Dit jaar was het Xelyo netwerk uitgenodigd om alle sessies bij te wonen in kleine groep. Een unieke ervaring!

De rondleiding begon reeds aan de voordeur met een uiteenzetting van de 'Quality First'-filosofie. De 5 pijlers bij Continental in een notendop: 

  • Verantwoordelijkheid: leiderschap in ieder
  • Transparantie: continu verbeteren met heldere informatie
  • Uitvoering discipline: kritisch omgaan met eigen werk
  • Yokoten: van fouten leren en ze voorkomen
  • Robuustheid: begrijpen van de verwachtingen van de klant
 

 

De dag was duidelijk bedoeld om alle werknemers op de hoogte te stellen van het belang van kwaliteit en hoe iedereen hierbij kan bijdragen. Een interessante aanpak voor de bewustmaking om de eigen verantwoordelijkheid rond kwaliteit door te laten dringen. 

In de eerste sessie werd duidelijk gemaakt hoe kost vaak over kwaliteit wordt beschouwd, maar dat kwaliteit net de sleutel kan zijn tot het verminderen van de kosten. 

"Cost is more important than quality but quality is the best way to reduce cost." (Genichi Taguchi)

Daarnaast werd duidelijk gemaakt dat er maar 1 baas is: de eindklant. Als deze besluit om naar de concurrentie over te gaan, is ieders job in gevaar. 2 duidelijke statements die wijzen op het belang van de verantwoordelijkheid van alle werknemers. 

 

'FMEA', leveranciers en een quality quiz 

 

De 'Failure Mode Effects Analysis' gaat na hoe gebreken voorkomen worden. Een schitterende methode om menselijke fouten na te gaan, oorzaken te vinden en detectiemethoden te standaardiseren. We gingen aan de slag met enkele situaties op de werkvloer. Daarna gingen we van praktijk terug naar theorie met het indrukwekkende verhaal van 'Stuken'. Deze Duitse leverancier levert elk jaar 125.000.000 onderdelen aan Continental Mechelen. Belangrijkste take-away zijn de kwaliteitsvoorwaarden die deze leverancier nauwlettend in het oog houdt. Toch zijn de uitdagingen niet eenvoudig. De onzekere, constant veranderende, toekomst en de balans vinden tussen minimumvoorwaarden en overdreven kwaliteitsvoorwaarden, blijven grote hordes voor leveranciers als Stuken. 

Om de rondleiding af te ronden kregen we een recap in de vorm van een korte quiz op de kwaliteitsafdeling van Continental. Een fijne conclusie van dit bezoek. 

 

 

Straciattella ottima!

 

Afsluiten deden we met een fijn fotomoment en dé metafoor voor kwaliteit: straciattella ijs. Bart legde namelijk uit dat kwaliteit mooi te vergelijken is met de chocolade in straciattella ijs. De chocolade wordt namelijk tijdens het proces in het ijs opgenomen. Het is dus zeker geen Dame-Blance waar je simpelweg chocoladesaus kan over gieten. Een smakelijke afsluiter van dit uitzonderlijke bedrjifsbezoek!

 

Meer info over hoe Xelyo kwaliteit interpreteert? Ga dan zeker een kijkje op 'wat is kwaliteit?'!

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top