Skip to main content
Top of the Page

Lid in de kijker: Bart Coemans (Buildwise)

  • Lid in de kijker
  • Xelyo
Auteur: Thomas Sear

Gepubliceerd op: December 21

Bart Coemans draagt ‘continu verbeteren’ met zich mee in alles wat hij onderneemt. Vanuit de afdeling "Beheer en kwaliteit" van Buildwise (het vroegere WTCB) staat hij ten dienste van de Belgische bouwprofessionelen. 

De vreemde eend in de bijt

Je kan Bart moeilijk tot het merendeel van onze leden rekenen aangezien hij zelf eerder een adviserende en begeleidende rol vervult voor ándere bedrijven, terwijl hij zelf geen deel uitmaakt van de eigen kwaliteitsdienst. Daardoor voelt hij zich af en toe een beetje de vreemde eend in de bijt. Als hoofdadviseur “bedrijfsbeheer en kwaliteit” begeleidt en coacht hij verbeterprojecten en leert hij bouwbedrijven hoe zij zélf verbetertrajecten tot een goed einde kunnen brengen, eerder dan dat hij deze zelf beheert. Nochtans draagt hij waarden met zich mee die Xelyo zelf hoog in het vaandel draagt. 

Bart studeerde af als industrieel ingenieur-ontwerper, maar startte zijn carrière als productiesupervisor bij Ford Genk. Hier deed hij zijn eerste ervaringen op rond Lean methoden. Op dat moment had hij nooit gedacht dat deze methoden 25 jaar later nog van pas zouden komen. 

Na Ford Genk ging hij aan de slag als productieleider in de meubelindustrie en later als projectleider in de wereld van het buitenschrijnwerk. In 2009 startte hij bij Buildwise, waar hij bouwbedrijven ondersteunt met hun problematieken rond "bedrijfsbeheer" en meer specifiek in verband met planning, algemene organisatie en lean.

 

Planning en Lean

 

Twee aspecten staan centraal in het werk van Bart. Het eerste: planning. Zo geeft hij opleidingen over planning en specifieke planningstools (zoals MS Project), leert hij bouwbedrijven de flow van een project in kaart te brengen en adviseert hij over tools om resources te plannen. Naast project- en resourceplanning behandelt hij ook financiële planning en lean planning. 

Daarnaast is Bart een expert in Lean. Hij is van mening dat er bij bedrijven vaak te weinig aandacht is voor de mind-set of verbetercultuur, terwijl er zeer snel naar (laagdrempelige) lean-tools wordt gegrepen. Die tools zijn echter slechts ondersteunende hulpmiddelen en geen doel op zich.  
Uit zijn Quality Talk die hij in december 2022 gaf, kan je ook afleiden dat hij van mening is dat we veel te snel naar oplossingen willen overgaan, zonder het probleem duidelijk te begrijpen. Het A3 denkproces is een mooi voorbeeld van hoe je het probleem dieper kan onderzoeken. 
Naast adviezen en opleidingen rond Lean, houdt Bart ook workshops waarin verbetertrajecten op een organische manier ontstaan. 

Deze twee aspecten vullen elkaar ook mooi aan. Zo houdt Bart zich niet alleen bezig met planning en Lean, maar ook alles dat daartussen zit, zoals het lean plannen, om zo complementair samenwerken mogelijk te maken. Hij hecht zeer veel belang aan de balans tussen het technisch, het economisch, organisatorisch en sociaal luik om zowel een verschil op korte als op lange termijn te maken. 

 


Verbeteren begint bij jezelf

 

WTCB veranderde recent van naam, een ideaal moment om de doelstellingen en strategie bij te stellen. Kennis, innovatie, verbetering en een geïntegreerde aanpak staan centraal. Er zijn ook heel wat structurele veranderingen op komst. Zo wil Buildwise zich opstellen als een sterkere partner voor bouwbedrijven met nóg meer meer inzet op klantwaarde en innovatie. Toen ik Bart vroeg naar zijn mening rond kwaliteit, verandering en verbetering had hij dit te zeggen: “Verbeteringen doorvoeren begint bij jezelf, daarna kan je upscalen naar je team en uiteindelijk kan je zelfs tot op organisatieniveau verbetering introduceren.” Het is dus belangrijk om eerst stil te staan bij hoe je zelf met verbetering omgaat. 

Dat bracht ons ook tot bij zijn persoonlijke uitdagingen. Net als velen, is Bart gefocust op continu verbeteren. Daarbij zijn ook soft skills belangrijk. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Lean leert je om bepaalde zaken los te laten en zaken anders te bekijken, om mensen tot inzichten te laten komen. Maar dat houdt heel wat menselijke uitdagingen in. Een mooi voorbeeld hiervan is “feedback geven”: hoe doe je dit op een empathische manier? Heel wat gevoeligheden en menselijke factoren vormen vandaag nog een uitdaging waarbij continu verbeteren een leidraad vormt.

Wat brengt de toekomst?

 

Bart werkt zelf voornamelijk rond oplossingen die relevant zijn op korte en middellange termijn, terwijl andere collega’s eerder focussen op de verdere toekomst. Er zijn 3 uitdagingen die daarbij centraal staan bij Buildwise. 

“Green deal”: Energie, klimaat en duurzaamheid zijn niet meer weg te denken uit de bouwsector. Circulair bouwen, bewust materiaalgebruik, recuperatie van materialen en energie, … Het zijn maar enkele aspecten waar rekening mee gehouden wordt. 

“Métier” (of Bouwberoepen): Het is een streefdoel om de kennis van bouwbedrijven te verbeteren door in te spelen op hun dagelijkse behoeften en te anticiperen op hun onderzoeksnoden. Buildwise staat prat op kennismanagement om haar klanten zo specifiek mogelijk vooruit te helpen.

Ten slotte haalt hij ook “Bouw 4.0” en digitalisering aan. Daarbij vertelt hij voornamelijk over het aan de man brengen van nieuwe technologieën. Met voorbeelden als: scans uitvoeren met drones, toepassen van exo-skeletten, het gebruik van BIM, Virtual Reality en Artificiële Intelligentie...  De beste manier om vertrouwd te raken met nieuwe mogelijkheden is door ze zelf te ervaren.  Bart geeft ook mee dat er hard wordt gewerkt om het beeld van de bouwsector als een klassieke sector die blijft stilstaan in de tijd om te buigen. Er wordt namelijk hard gewerkt aan innovatie in de bouwsector. Digitalisering en nieuwe technologieën maken een sterke opmars. 
Lean kan hierbij een belangrijke factor spelen, om fouten die eerder gemaakt werden niet meer te herhalen en beter om te gaan met de werkprocessen, technieken en materialen die de toekomst van de bouwsector zullen bepalen. 

Xelyo als het netwerk om kennis uit te wisselen

 

Voor Bart is kennisuitwisseling cruciaal in zijn dagdagelijkse activiteiten. Zo is hij van mening dat projecten met klanten voor een win-win situatie kunnen zorgen: hij kan de klant ondersteunen, terwijl de klant hem inzicht kan geven in wat leeft in de sector. Evenzeer ziet hij deze voordelen terugkomen in de Xelyo-meetings die hij bijwoont, waar hij nieuwe inzichten meekrijgt rond de uitdagingen waarmee de leden van ons netwerk te maken hebben. Kennis die van pas kan komen in zijn eigen werkveld. Als een van de voordelen van Xelyo benoemt hij ook de spontane contacten die ontstaan tijdens onze evenementen, zo houdt hij mooie herinneringen over aan onze Quality Day. 

Besluiten deed Bart met een Buildwise-quote die zeer mooi aansluit bij de waarden die Xelyo met zich wil meedragen:
‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top