Skip to main content
Top of the Page

Kwaliteit 4.0: de toekomst van kwaliteit

  • Ledencontent
  • Quality 4.0
Auteur: An Kint

Gepubliceerd op: June 6

Kwaliteit 4.0 geeft een antwoord op de digitale transitie die het kwaliteitsmanagement alsmaar meer uitdaagt. Wat is kwaliteit 4.0 en hoe pas je het toe?
Dat is in 2021 onderzocht door het Chartered Quality Institute (CQI) in Groot-Brittannië. Uit het literatuuronderzoek en de bevraging van kwaliteitsmanagers kwam een definitie van Quality 4.0 die kwaliteitsprofessionals helpt om kwaliteitsprocessen klaar te maken voor de toekomst.

Log in als lid voor het hele artikel.

Waarom je kwaliteit 4.0 moet toepassen? 

Kwaliteitsmanagers krijgen al altijd te maken met continue veranderingen. De toenemende digitalisering, de komst van disruptieve technologieën en de wereldwijde connectiviteit maken het vandaag tot een immense uitdaging om het gehele proces onder controle te houden en alle risico’s te beheersen. Eén incident kan tot een catastrofe leiden met een wereldwijde impact. Bovenop de digitalisering komen nieuwe maatschappelijke trends en verwachtingen, zoals de klant staat centraal of duurzaam ondernemen.

De kwaliteitsmanager helpt binnen zijn organisatie de verschillende afdelingen om de nieuwe manier van werken te optimaliseren en de bijbehorende risico’s te beheersen. Hiervoor is een nieuwe generatie kwaliteitsmanagement nodig: kwaliteit 4.0. De kwaliteitsmanager moet daarom over nieuwe tools, nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden beschikken. 

Wat is kwaliteit 4.0 wel en niet?

Nieuwe technologieën zoals machine learning, artificial intelligence en Internet of Things doen hun intrede in het kwaliteitsmanagement. Maar kwaliteit 4.0 beoogt meer dan de invoering van nieuwe technologieën. Het doel is niet om kosten te reduceren maar om sneller in te spelen op toekomstige behoeften en verwachtingen van klanten. Daarom gaat het steevast over technologie en mens beter te laten samenwerken om de kwaliteit van de organisatie te waarborgen. Kwaliteit 4.0 draagt bij aan intelligente en wendbare oplossingen die voldoen aan de toekomstige wensen van de klant. Ze dragen de mogelijkheid in zich om producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan wensen van de klant die we vandaag nog niet kennen.

 

Ben je benieuwd met welke principes je kwaliteit 4.0 kunt toepassen?

Lees dan ook het artikel 8 principes om kwaliteit 4.0 te implementeren in je organisatie.
Of download het volledige artikel opgesteld door CQI (The Chartered Quality Institute) hier.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top