Skip to main content
Top of the Page

Zijn uw medewerkers competent in kwaliteit?

  • IntAud
  • Partnerbijdrage
Auteur: DNV

Gepubliceerd op: September 11

Eerder dit jaar heeft DNV een onderzoek gedaan naar de meest voorkomende auditbevindingen bij ISO 9001 gecertificeerde organisaties. Dit onderzoek maakt duidelijk waar organisaties het meest mee worstelen bij kwaliteitsaudits.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de meeste auditbevindingen voortkwamen uit hoofdstuk 7, Support. Hierbij kwam naar voren dat organisaties vaak tekortkomen op geschikte competenties. In dit geval hebben niet alle werknemers de juiste competenties in huis om de werkzaamheden naar verwachting uit te voeren.

Alles in huis voor interne audits?

In de top 5 non-conformities vinden we interne audits. Om de effectiviteit van het geïmplementeerde ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen, worden organisaties geacht interne audits uit te voeren en deze te rapporteren. De interne audit is een verbeterpunt voor veel organisaties. Hebben organisaties het juiste personeel in huis om effectieve interne audits uit te voeren? En wanneer ben je competent genoeg om een interne audit uit te voeren?

Het onderzoek naar de meest voorkomende auditbevindingen is gebaseerd op meer dan 100.000 auditbevindingen uit 2021, van meer dan 25.000 organisaties wereldwijd. Voor dit onderzoek heeft DNV data uit haar benchmarking tool Lumina geanalyseerd. Alle klanten van DNV hebben toegang tot deze tool. Bent u benieuwd naar alle uitkomsten van het onderzoek? Raadpleeg dan het onderzoeksrapport.

Tijdens de VCK Quality Day 2022 spreekt Marleen Opsomer, Sales Executive, DNV Belgium, tijdens haar spreeksessie ‘Competent in kwaliteit’ oplossingen bieden waarmee uw organisatie de competenties van werknemers kan verbeteren. Bent u benieuwd naar de diensten van DNV? Neem dan alvast een kijkje op onze website

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top