Skip to main content
Top of the Page

De Quality Day 2022: het netwerk herenigd!

  • Xelyo
Auteur: Thomas Sear

Gepubliceerd op: October 12

Na 2 jaar zonder fysieke Quality Day kwam het netwerk op drie oktober eindelijk weer samen. 22 sprekers verdeeld over 20 uiteenlopende talks en keynotes zorgden voor stof tot nadenken in de Universiteit van Antwerpen. Een dag die voornamelijk in teken van verbondenheid stond en de aanwezigen dieper deed nadenken over de toekomst van kwaliteit. De dag waarbij VCK werd omgedoopt tot Xelyo! 

Het eeuwenoude Antwerpse klooster van de Grauwzusters leende zich perfect tot het vergaren van kennis. Toch was de opzet van deze Quality Day dit jaar meer dan ooit bedoeld om de leden terug samen te brengen. Er werd stevig bijgepraat, er ontstonden nieuwe banden en zelfs internationale contacten werden uitgewisseld.  


Verbondenheid stond dus helemaal centraal. Aangezien een deel van het programma ook via livestream gedeeld werd, konden we zelfs de afwezigen een mooi aanbod bieden. Dat werd nog meer bijzonder door de digitale aanwezigheid van enkele collega’s uit Oekraïne, die, ondanks alles, op deze manier toch ook van deze dag konden meegenieten.

 

Quality Day 2022.      Quality Day 2022

fotografie door ©Jordi Van den Broeck

 

Samenwerking als een flexibele drijfveer voor verbetering

 

Doorheen alle uiteenlopende talks viel het op dat er moet nagedacht worden over hoe kwaliteit wordt ervaren in complexe tijden waar alles continu blijft veranderen. Het is cruciaal dat er samengewerkt wordt met alle onderdelen van de organisatie.


Zo had Silvie Coutuer (winnaar van de Business Excellence Award 2022) het over ‘empowering KPI’s’. Hierbij weerlegde ze enkele mythes rond het vastleggen van KPI’s. In haar ervaringen met het globale CQA-team bij Bekaert stond ‘luisteren’ en de betrokkenheid van alle collega’s met kwaliteit doorheen de organisatie centraal.  

Miet Nelissen had het over het belang van een proceslandschap waarbij autonomie voor entiteiten in balans moet blijven met de beheersmaatregelen van Quality coaches, compliancy en de audits. Een sterke samenwerking tussen alle verschillende teams is cruciaal bij IT-organisatie Cegeka. 

 

.       

Bij het agentschap overheidspersoneel ijvert Joke Dierickx naar betrokkenheid van alle lagen binnen de organisatie. Een kruistocht waarbij ze niet alleen in haar eigen departement, maar ook andere departementen weet te overtuigen van het belang van de gedeelde verantwoordelijkheid om het kwaliteitsniveau op te krikken. 

Ook Koen Van Roey van Veolia had het over zijn quality-aanpak naar operations toe. Het belang van een sterk netwerk en de organisatiekennis, naast een goede samenwerking en de kennis die hij met zich meedraagt hielpen hem om door te breken als Site Manager van Genk/Maasmechelen en Tienen. De ambitie om zijn teams agile te maken, samenwerkingen te versterken en de Cost of Poor Quality weg te werken, werkten als een inspiratie voor alle aanwezigen. 

We kregen tijdens deze dag nog een mooi voorbeeld van samenwerking te horen van Christophe Helderweirt. Deze jonge Group Leader Process & Project Quality Engineering bij Volvo Trucks, legde uit hoe ze er een Quality roadmap uitwerkten voor het creëren van een kwaliteitscultuur op basis van de DuPont Bradley curve. Een aanpak die de veiligheidscurve vertaalde naar een roadmap om kwaliteit top-of-mind te maken bij alle medewerkers. Een case die erg gesmaakt werd door de aanwezige deelnemers.

 

       

 

Duurzaamheid: geen trend, maar een must 

 

Naast sterke samenwerkingen kwam duurzaamheid ook meer dan één keer aan bod tijdens deze dag. Tijdens de keynote van NBN en CEN&CENELEC werd duidelijk dat standaarden meer en meer ingesteld worden op de duurzaamheid van de organisaties. Enerzijds om ze bewust te maken van hun impact op de samenleving, anderzijds om ze een tool te bieden om op een duurzame manier de toekomst tegemoet te gaan. 

Ronny Schepmans sprak vanuit EFQM over het belang van een toekomstbestendige langetermijnstrategie. In dit geval geen standaard, maar een groeimodel. Het herziene EFQM-model is een raamwerk dat sterk in op duurzaamheid vanuit de verantwoordelijkheid die de organisatie uitdraagt naar al haar stakeholders. Het brengt de verbeterpunten van je organisatie in kaart met oog op de ambities. 
 
Kurt De Somviele legde uit hoe innovatie en een frisse kijk op kwaliteit kan leiden tot minder waste bij Newell Brands. Met zijn Pack Test Lab zet hij in op de duurzaamheid en de kwaliteit van zijn organisatie. Een inspirerend verhaal dat hem finalist maakte van de Business Excellence Award. 

Duurzaamheid en kwaliteit gaan hand in hand. Het is aan zij die dagelijks met kwaliteit bezig zijn om hun kennis over te dragen om hun organisatie te leiden doorheen alle veranderingen, in te laten spelen op de vraag van de klant en de kwaliteitservaring van hun collega’s, zowel als die van hun klanten en stakeholders te optimaliseren. Iets dat ook zeer duidelijk werd aangehaald in de eerste en laatste keynote van de dag.  

 

 

Kwaliteit als een gevoel in snel veranderende tijden 

 

Willy Vandenbrande beet aan de start van de dag de spits af. Deze doorwinterde kwaliteitsexpert en internationale spreker bracht met zijn keynote: ‘A man and his dog: on the future of quality management’ een klare kijk op de toekomst van kwaliteitsmanagement. 

Met culturele referenties naar o.a. Bob Dylan en schrijver Gabriel Garcia Márquez baande hij zich een weg door de verschillende raakvlakken van kwaliteit en de uitdagingen die voor ons liggen. Er wordt nog te weinig stilgestaan bij kwaliteit als een gevoelsmatig gegeven. Het wordt ervaren door klant en collega tegelijk. Om die perceptie te versterken is het aan de managers van kwaliteit hierbij stil te staan en hun kennis over te dragen binnen de organisatie, zowel als erbuiten. Enkel zo kunnen we kwaliteit als gevoel laten percipiëren door anderen.

Vince Desmond, CEO bij CQI|IRCA, maakte aan het einde van de Quality Day de cirkel rond met een uitgesproken en kritische boodschap in zijn keynote: “A quality profession fit for purpose”. Om verantwoordelijkheid rond kwaliteit uit te dragen doorheen de organisatie vanuit de eigen functie, met oog voor de snel veranderende wereld, moeten we inzetten op de toekomst. Dat doen we door oude uitdagingen aan te pakken, meer investeren in vernieuwing en veranderingen met proactief leiderschap te tackelen. Een hele uitdaging waar we doorheen de dag al heel wat mooie stappen in de juiste richting van zagen. 

 

.      .     

 

Welkom bij Xelyo!

 

De Quality Day was voorbij, maar er stond de deelnemers nog een mooie verrassing te wachten. In het licht van alle veranderingen die kwaliteit te wachten staat, zou ook het VCK zich klaarstomen voor de toekomst. We namen afscheid van onze 3 letters met respect voor het rijke verleden dat achter ons ligt. Met een nieuw hoofdstuk zetten we in op ons netwerk als nooit tevoren. Vanaf dat moment heetten we onze leden welkom onder de nieuwe naam ‘Xelyo’! Het netwerk waarbij we samen met onze leden morgen beter willen doen dan vandaag.

 

Bekijk alle foto's

Bekijk je graag alle foto's van deze dag? Dan kan je ze hieronder ontdekken in deze gallerij:

Foto's Quality day

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top