Skip to main content
Top of the Page

VCK wordt Xelyo

  • Xelyo
Auteur: Thomas Sear

Gepubliceerd op: September 28

Op 3 oktober 2022 veranderde het VCK van naam. Maar waarom veranderen van naam? Want iedereen kent ons. In het lang als het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg. Of kort en bondig: VCK. En het is een feit dat we een stevige naamsbekendheid genieten, maar dekt de vlag de lading nog? Zijn we nog steeds het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg zoals het 40 jaar geleden begon?

Vlaams

Op 40 jaar tijd is de wereld enorm veranderd is. We leven onmiskenbaar in een globaliserende/geglobaliseerde wereld. Zo werkt bij de helft van onze leden op z’n minst één niet-Nederlandstalige collega in het Quality Team. Bijna evenveel leden zijn internationaal actief en hebben één of meerdere buitenlandse sites.
 
En los van personen, is de kennis die we nodig hebben om tot de beste kwaliteit te komen ook onmiskenbaar globaal. De wereld is met andere woorden erg dichtbij, en dus moesten we ons de vraag wel stellen of de V van VCK nog wel de lading dekte.
 
We merkten dat de V in onze naam soms eerder exclusie in de hand werkte, terwijl we als organisatie net inclusie als speerpunt voorop stelden: meer interactie, meer betrokkenheid, een open vizier en zeker geen grenzen trekken. Dus besloten we de V alvast te schrappen en op zoek te gaan naar een breder perspectief. 

Centrum

Bij de stichting werden we “centrum” gedoopt. De subsidies ambieerden een kenniscentrum. Dat centrum groeide en groeide. In kennis, maar voornamelijk ook in aantallen. En stilaan barstten we uit onze voegen.

Als staf hielden we continu onze ogen en oren open voor wat leefde in de wereld van kwaliteit en stap per stap werden we slechts één van de actoren in ons centrum. We krijgen als medewerkers een faciliterende rol en het centrum werd een heus netwerk. Onze sterkte vertrok niet meer vanuit het centrum, maar werd gevoed van alle kanten, door onze leden.

Vandaag tellen we meer dan 200 lidorganisaties en zo’n 1.200 actieve individuele leden. We worden gevolgd door enkele duizenden collega’s, partners en professionals, met wie we continu in dialoog gaan. Het centrum is verdwenen, we zijn een volwaardig netwerk geworden. De enige conclusie die wij begin dit jaar konden maken, was dat ook de C de lading niet meer dekte.

voor Kwaliteit

En zo komen we tot slot aan bij de K van Kwaliteit. Dat vreemde woord waar menig organisaties een ambigue relatie mee hebben. Een term waar heel wat organisaties mee uitpakken op vrachtwagens en uithangborden. En tegelijkertijd een woord waarbij wenkbrauwen gefronst worden of niet naar omgekeken wordt.
 
40 jaar geleden was kwaliteit de heilige graal: ISO-certificaten werden door de toenmalige Prins Albert rechtstreeks uitgereikt aan CEOs. Vandaag wordt het vaak als regelgeving en een kost gezien, met een zweem van paperassen en procedures. Maar da’s maar een deel van het kwaliteitsverhaal. Dat verhaal is een pak groter en breder geworden, net als de verantwoordelijkheid. En dus willen we er zijn en blijven zijn voor iedereen die expliciet of impliciet een verantwoordelijkheid draagt voor kwaliteit.
 
Al die veranderingen vragen een brede kijk op kwaliteit, een aanbod dat heel wat mensen aanspreekt. We verzamelden de voorbije decennia al heel wat knowhow, en de kennis en inzichten om het morgen beter te doen dan vandaag, is enorm breed en omvangrijk geworden. En zo zijn we zelf als organisatie en groep ook een netwerk geworden, waarin iedereen gelooft dat we het morgen beter kunnen dan vandaag.

Xelyo

Dat brengt ons bij Xelyo. Een woord dat onze waarden met zich meedraagt: verbindend, geloofwaardig, inspirerend en inclusief.

We focussen ons niet meer exclusief op de Vlaamse kwaliteitsmanager, maar op iedereen die de verantwoordelijkheid met zich meedraagt om hun organisatie voortdurend te verbeteren. We streven naar inspiratie met kennis die onderbouwd en geloofwaardig is. Last, but certainly not least, wil Xelyo mensen verbinden. Wij geloven dat uit de verbondenheid van verschillende sectoren en organisaties, nieuwe successen kunnen groeien. Over het muurtje kijken om zelf tot nieuwe ideeën te komen. Nieuwe inzichten die leiden tot een duurzamere en succesvollere toekomst voor je organisatie. 

Het netwerk staat dus centraal in al onze ondernemingen en activiteiten. Met Xelyo willen we onze leden nieuwe kansen bieden om met elkaar in contact te komen in de zoektocht naar het morgen beter doen dan vandaag. 

Ontdek ons aanbod en ga aan de slag!
Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top