Skip to main content
Top of the Page

Duurzaamheid: De strijd tussen rapportering en verbetering

 • Duurzaamheid
 • Ledencontent
 • Veranderen
Auteur: An Kint

Gepubliceerd op: January 31

In een wereld waar in no-time duurzaamheid van een bijgedachte naar must-have is gegaan, is greenwashing niet meer weg te denken. Maar als je je organisatie écht in de juiste richting wil sturen, is het niet gemakkelijk om je wegwijs te maken tussen het overaanbod aan certificeringen en het aantal rapporteringen die in orde gebracht moeten worden. Hoe begin je eraan? Hoe maak je je wegwijs? In dit artikel raken we enkele topics aan waar je mee rekening kan houden. 

Als lid krijg je toegang tot het volledige artikel.

De weg vinden tussen acroniemen, rapporten en doelstellingen

 

Zowel het wettelijke kader als de klant van vandaag vereisen duurzame doelstellingen van een organisatie. Maar door het overaanbod aan mogelijkheden is het niet eenvoudig om je hier wegwijs in te maken. Bovendien ben je niet alleen verantwoordelijk voor het behalen van alle ESG-criteria van je organisatie. Hoe ga je te werk om positieve verandering teweeg te brengen, zonder dat je overspoeld wordt door rapporteringen en administratie? 

 

Waar ligt de grootste impact van je organisatie?

 

De eerste vraag die je moet stellen is waar de grootste uitdagingen van je organisatie liggen. Gaat het om je uitstoot, energieverbruik, productie…? Het is onbegonnen werk om verbetering teweeg te brengen als je je uitdagingen niet duidelijk hebt uitgetekend. De 17 SDG’s kunnen hierbij een rol spelen. Welke zijn de primaire SDG’s van je organisatie? Welke actie onderneem je om deze te bereiken en kan een certificatie hierbij een rol spelen?

 

Wat zijn de wettelijke vereisten?

 

Het is uiteraard cruciaal om het wettelijk kader te volgen waarin je organisatie actief is. Op Europees vlak bestaat reeds richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). In 2021 werd reeds geoordeeld dat deze richtlijn niet voldoende was en een opvolger onder de naam Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) werd reeds aangekondigd en zal in de nabije toekomst van toepassing zijn voor een groter aantal organisaties. Zo wordt er al gesproken over 2024, waarbij 2023 als rapportagejaar wordt beschouwd voor duurzaamheidsrapportages volgens CSRD. Het is dus aangeraden om te kijken hoe je je organisatie kan voorbereiden op dergelijke rapportages. 

 

Wat vragen je klanten? 

 

Klanten en consumenten vragen ook vaak naar een uitgewerkt duurzaamheidsbeleid. Om echte verbetering aan te tonen is het dus niet onbelangrijk om naast alle rapportages en datacollectie ook tijd te maken om aan te tonen dat je organisatie ook werkt aan duurzame oplossingen en verbeteringen. Sterke ESG-criteria kunnen hierbij helpen, maar een betrokken ecosysteem waarbij alle stakeholders en medewerkers deel uitmaken van je duurzaamheidsbeleid, kan echt een verschil maken. Dit alles vraag uiteraard tijd en een goede samenwerking. Zorg daarbij dat je doelstellingen duidelijk zijn voor alle betrokken partijen. 


Hoe kunnen certificaten jouw organisatie bijstaan? 

 

Een certificaat als B Corp of Ecovadis kan een sterke troef zijn naar klanten en stakeholders toe. Hierbij weerleg je greenwashing claims en heb je een duidelijk bewijs in handen dat je organisatie streeft naar duurzame oplossingen. Toch is dit met een korrel zout te nemen. Een certificatie vergt eveneens rapportering. Het is hierbij belangrijk steeds je doelen voor ogen te houden en je niet te verliezen in de rapportering op zich.
Toch kan het ook een mooi startpunt zijn om aan te tonen dat je organisatie op weg is om te streven naar doelen die het beste voor de wereld met zich meedragen. 

 

Ter info:

 

 • ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Het gaat hier om de milieu-, sociale en bestuurscriteria voor de activiteiten van een organisatie die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu. 
 • CSRD ofwel de Corporate Sustainability Reporting Directive. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparante en betere duurzaamheidsinformatie. Het gaat over 4 zaken:
  • Het dubbele-materialiteitsprincipe: duurzaamheidsontwikkelingen met financiële risico’s en de ecologische en sociale, materiële impact van het bedrijf op mens en milieu
  • Het meten van langetermijnsdoelstellingen
  • Niet-financiële indicatoren (bv: sociaal kapitaal)
  • ‘limited assurance’ of een verplicthe accountantscontrole
  Deze richtlijnen zullen in de nabije toekomst van toepassing zijn op (beursgenoteerde) bedrijven met meer dan 250 medewerkers, of met meer dan 40 miljoen omzet per jaar, of met meer dan 20 miljoen euro op de balans. Kmo’s zullen vanaf 2026 aan de CSRD moeten voldoen. Meer info vind je hier: https://www.mvovlaanderen.be/inspiratie/de-eu-corporate-sustainability-reporting-directive-csrd
 • SDG’s zijn de Sustainable Development Goals. 17 doelstellingen van de Verenigde Naties om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen tegen 2030. Meer info via: https://sdgs.be/nl/

 • Ook interessant: 

 

Deze inzichten kwamen tot stand tijdens onze taskforce rond duurzaamheid. Meer inzichten zullen aan dit artikel toegevoegd worden in de komende maanden.Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top