Skip to main content
Top of the Page

Xelyo Quality Talk: De ESG-criteria in aanloop van de verplichte, Europese CSRD richtlijn

  • CSRD
  • Duurzaamheid
  • Ledencontent
Auteur: An Kint

Gepubliceerd op: May 12

Tijdens de Quality Talk op 11 mei 2023 spraken SGS experten, Pieter Weterings en Katlijn Vandenbossche over duurzaamheid en de ESG-criteria in aanloop van de verplichte CSRD in 2024. 

Log in als lid om het artikel te lezen.

Voorbereid een duurzame toekomst tegemoet

 

De CSRD, ofwel Corporate Sustainability Reporting Directive, werd, na het goedkeuren van de EU green deal in 2019, in december 2022 gepubliceerd door Europa. Bedrijven die onderworpen zijn aan de CSRD zullen moeten rapporteren volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De normen worden afgestemd op het EU-beleid en dragen bij aan internationale normalisatie-initiatieven.

 

Rapporteringen die de business strategie kunnen beïnvloeden

Voor wie vroeger de NFRD (Non-financial Reporting Directive) gold, is het de bedoeling dat deze in de nabije toekomst wordt vervangen door de CSRD. Deze is voor veel meer organisaties van toepassing, impliceert de financiële waarde van ESG aan en werkt volgens het dubbel materialiteitsconcept. Dit zorgt ervoor dat de CSRD-rapportering het ESG verhaal van je organisatie niet enkel interessant maakt voor de stakeholder, maar eveneens voor je business strategie.

Het concept van dubbele materialiteit zoomt niet enkel in op de duurzaamheidsrisico’s en kansen die financiële implicaties hebben voor je organisatie (outside-in), maar wijst ook op de potentiële impact van je organisatie op mens en milieu.

De CSRD-rapportering zal volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) verlopen. Concreet houdt dit in dat de materialiteitsbeoordeling centraal staat en dat deze de rapportagescope bepaalt. Er wordt dus gekeken naar welke deelverzameling van duurzaamheidskwesties voor jouw organisatie van toepassing is. 


De maturiteit van jouw duurzaamheidstraject

Het implementeren van een sterke ESG strategie (Environmental Social Governance) kan je beter voorbereiden op de rapporteringen die in de toekomst voor je organisatie van toepassing kunnen zijn.

Hieronder vind je 5 stappen om een sterke strategie door te voeren:

 

  1. Is het management mee is met de ESG trends? (Wat is het? Welke topics zijn relevant? Waarom doen we dit? Wie zijn de stakeholders?)
  2. Definieer de materialiteit, de risico’s en de opportuniteiten (SWOT analyse, Concurrenten en Sectoranalyse…)
  3. Zet ESG doelstellingen, KPI’s en een planning op (Wat zijn je einddoelstellingen? Welke materiële ESG topics moeten opgenomen worden in de strategie?...)
  4. Implementeer ESG (Worden doelen gehaald? Voer PDCA-analyse uit? Hoe wordt dit gecommuniceerd?
  5. ESG resultaten bekendmaken aan buitenwereld (Hoe wordt er gerapporteerd? Met welk framework? Hoe communiceer ik strategie en meerwaarde naar stakeholders?)

Hieronder kan je de presentatie herbekijken en downloaden:

 

 

 

De presentatie kan je hier downloaden.

 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top