Skip to main content
Top of the Page

Hoe reduceer je de kosten van non-quality?

 • Cost of Non-Quality
 • Ledencontent
Auteur: An Kint

Gepubliceerd op: January 14

De kosten van non-quality nemen al snel een grote hap uit je winstmarge. Het is dus een goed idee om non-quality en de bijbehorende kosten te voorkomen met een efficiënt kostenmanagementsysteem. 

Daarvoor moet je eerst zicht hebben op de totale kost van kwaliteit. Die bestaat uit alle alle kosten die je maakt om een bepaald kwaliteitsniveau te waarborgen (cost of good quality), plus alle kosten die ontstaan door fouten (cost of non quality). In dit artikel vind je een checklist om je kosten in kaart te brengen.

Log in als lid voor het hele artikel.

Waarom is het van belang om al je kosten in kaart brengen?

 

De totale kost van kwaliteit kan bijdragen aan de reputatie van je organisatie of schade berokkenen. Daarom is het belangrijk om dit goed te analyseren. Een volledig overzicht haalt ook verborgen kosten naar boven en geeft je inzicht in de effectiviteit van je kwaliteitsmanagement. De analyse helpt je ook om problemen, kansen, besparingen en prioriteiten te bepalen. De cost of non quality loopt al snel op tot 10 à 15% van de werkingskost. Haal je die kosten naar beneden, dan maakt je organisatie meer winst.

Bovendien draagt communiceren over de kost van kwaliteit  en over het gebrek aan kwaliteit bij aan het kwaliteitsbewustzijn binnen je organisatie.

Uiteraard is je kosten meten geen eenmalig gebeuren. Het moet bijdragen aan het continu verbeteren van de kwaliteit en een positief effect hebben op de missie en de doelen van je organisatie. Start je met een kostenmanagementsysteem dan stijgen eerst vaak de beoordelingskosten, terwijl de faalkosten dalen. Meer en meer ga je preventief sturen, waardoor de preventiekosten stijgen, maar de totale kost van kwaliteit lager wordt.

 

Checklist kwaliteitskosten

De totale kost van kwaliteit houdt alle  kosten in die je maakt om een bepaald kwaliteitsniveau te waarborgen, plus alle kosten die ontstaan door fouten. De totale kost  bestaat uit de volgende twee categorieën:

Kosten van good quality

 

 1. Preventiekosten worden gemaakt om kwaliteitsproblemen te voorkomen of te vermijden. Het gaat over kosten voor het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem.

  Hieronder vallen de kosten om: 
  • productie- of servicevereisten vast te leggen in specificaties voor inkomende materialen, processen, afgewerkte producten en diensten;
  • de kwaliteitsplannen op te stellen voor kwaliteit, werking, betrouwbaarheid, productie en inspectie;
  • de kwaliteitssystemen te ontwikkelen en bij te sturen;
  • de trainingsprogramma’s te ontwikkelen, voor te bereiden en te onderhouden;
  • de preventieve acties te ondersteunen, zoals verzekeringen, salarissen, bonussen, opleidingen.

 2. Beoordelingskosten worden gemaakt om in de loop van het proces de kwaliteit van de producten en de diensten na te gaan. De kwaliteit moet overeenstemmen met de wensen van de klant en bijdragen aan de inkomsten en reputatie van de organisatie.

  Hieronder vallen:
  • verificatiekosten om producten en inkomende materialen te controleren en om processen af te toetsen aan de vereisten;
  • audits die de juiste werking van de kwaliteitssystemen controleren;
  • evaluaties van leveranciers die de juiste producten en diensten leveren;
  • ondersteunende kosten bv. voor salarissen van technici en specialisten en voor inspectie- en testapparatuur.

Kosten van non quality

 

 1. Interne faalkosten zijn het gevolg van fouten die vastgesteld zijn voor de levering aan de klant.

  Hieronder vallen:
  • verspilling door overbodig werk als gevolg van fouten, slechte organisatie of communicatie;
  • afval van defecte producten of materialen die niet hersteld, verkocht of gebruikt kunnen worden;
  • herwerking of rechtzetting van defecte materialen of fouten;
  • foutenanalyse om de oorzaak van gebreken in een product of dienst op te sporen;
  • andere kosten zoals uitval, terugvordering door leverancier.

 2. Externe faalkosten zijn het gevolg van kwaliteitsproblemen die maar vastgesteld zijn na levering aan de klant.

  Hieronder vallen:
  • reparatie of onderhoud van producten na retour of bij de klant;
  • onder garantie vervangen van gebrekkige producten of opnieuw uitvoeren van diensten;
  • klachten behandelen en oplossen;
  • retours verwerken en onderzoeken inclusief transportkosten;
  • andere kosten zoals boetes, spoedleveringen, schikkingen, juridische kosten, schadevergoedingen …

   

Heb je zelf een best practice om de kost van kwaliteit te meten of te reduceren?

Laat het ons weten per mail.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top