Skip to main content
Top of the Page

Het management meekrijgen: samen naar meerwaarde zoeken

  • Kwaliteitscultuur
  • Ledencontent
  • Strategie
Auteur: An Kint

Gepubliceerd op: May 30

In het netwerk is het een vaak gestelde vraag: hoe krijg je het management mee in het kwaliteitsverhaal? Vaak zijn er tegenstrijdige belangen, misvattingen of een gebrek aan initiatief, visie en geloofwaardigheid. 

Als lid krijg je toegang tot het volledige artikel.

Samen naar meerwaarde

 

Risicogericht

Kwaliteitsmanagement wordt stevig beïnvloedt door de organisatie en haar visie. Een goed risicomanagement kan ervoor zorgen dat deze missie niet in het gedrang komt. Het kwaliteitsmanagement vormt hierbij een ondersteunende rol naar het topmanagement en zorgt voor een vertaalslag naar operations toe. Hierbij moet men natuurlijk opletten dat men niet te ver gaat en duidelijke afwegingen maakt in het belang van de risico’s naar de organisatie toe. 

Toch vormt een goed risicomanagement geen zekerheid als het aankomt op een sterke kwaliteitscultuur. Als kwaliteit moet gedragen worden door de hele organisatie is het belangrijk dat het topmanagement een voorbeeldfunctie inneemt. 

 

 

Doelgericht

Als men wil dat het topmanagement meer focus op kwaliteit legt, is het belangrijk om kwaliteit in functie van de doelen van de organisatie te stellen. Op die manier neem je het management op een eenvoudigere manier mee in je verbetervoorstellen. Het schept ook een betere band tussen de niveaus en ‘afdelingen’ binnen je organisatie waarbij er doelgericht kan samengewerkt worden. 

Het is belangrijk om steeds de ‘waarom’ vraag of de missie centraal te stellen in de zoektocht naar verbeteringen binnen de organisatie. Gaat men bijvoorbeeld alles in functie stellen van het behalen van de nodige certificaten, zal het moeilijker worden om gehoor te vinden bij het management.

 

Toekomstgericht

Wie voor een kwaliteitsvolle organisatie wil gaan, moet ervan uitgaan dat kwaliteit door de hele organisatie moet gedragen worden. Maar dat is uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hierbij kunnen de vorige twee ingesteldheden al een mooie houvast vormen. Toch is het ook belangrijk om vooruit te kijken. 

Een kwaliteitsmanager is namelijk medeverantwoordelijk voor een succesvolle toekomst en kan hierbij vertrouwen op zijn ervaring om een spiegel voor te houden (benchmarken). Van daaruit kan er een meerjarenplan opgesteld worden. Let wel op dat je hierbij niet gaat inzetten op de verkeerde taken door de objectieven steeds voorop te stellen.

 

Functiegericht

Aangezien kwaliteit moet ingebed geraken in de organisatie, is het de rol van een kwaliteitsmanager om zich overbodig te maken. Maar tegelijkertijd is het belangrijk om van kwaliteit een prioriteit te maken bij het management. Men kan hierbij win-win situaties creëren: aan de hand van metingen vind je ruimte voor verbetering door aan te tonen waar de cost of non quality te hoog ligt. In samenspraak met het management ga je zo naar waarde zoeken voor de organisatie en al haar stakeholders. 

Durf tenslotte na te denken over uitvoerende en ontwikkelende/faciliterende rollen binnen het kwaliteitsverhaal van je organisatie. Op die manier kan je ruimte creëren om te werken aan continue verbetering.

 

Deze inzichten kwamen tot stand tijdens onze Organisatieontwikkeling taskforce. Meer inzichten zullen aan dit artikel toegevoegd worden in de komende maanden.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top