Skip to main content
Top of the Page

Kwaliteit heeft vaak te kampen met moeilijkheden rond perceptie: administratieve rompslomp, controlerend orgaan, regels, standaarden... Operational excellence klinkt dan een heel stuk beter! Maar wat betekent het en vooral wat betekent het niet? Waar kan je op letten en hoe staat het in verhouding tot kwaliteit?

Operational Excellence?

 

Operational excellence is een gedachtegoed, een weg vinden om alle processen binnen de organisatie op de juiste manier uit te voeren om zo tot de best mogelijke werkwijze te komen. De link met kwaliteitsmanagement is dus snel gelegd. Maar toch zijn er heel wat bedrijven die kwaliteit gescheiden houden van operational excellence. Vaak gebeurt dit vanuit de gedachte dat operational excellence dichter bij de werkvloer en ‘operations’ staat dan kwaliteit. 

Een hele uitdaging dus om een goede balans te vinden tussen de twee. En een reden om goede afspraken te maken tussen de verschillende diensten van je organisatie.

 

Management over control

 

Als we praten over operational excellence komen er vaak heel wat zaken naar boven die duidelijk maken wat het zeker niet is:  

  • Operational excellence gaat enkel over productie. (Het heeft betrekking tot alle processen in je organisatie.)
  • Operational excellence wordt top down gestuurd. (Management kent de nuances van de processen niet.)
  • Operational excellence moet los staan van alles. (Als het op alles betrekking heeft, kan het nooit als een aparte entiteit functioneren.)
  • Operational excellence heeft niets met kwaliteit te maken (De procedures die uit operational excellence voortkomen en er betrekking op hebben moeten door kwaliteit aangestuurd worden.)
  • Operational excellence is Quality Assurance/Quality Control. (Operational Excellence geeft aan hoe processen op de beste manier uitgevoerd kunnen worden het gaat dus eerder over Quality Management en het faciliteren van processen eerder dan Assurance of Control.)

Het is daarom belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de kwaliteitsmanagers, procesmanagers en operational managers. Communicatie vormt, zoals vaak, de sleutel tot succes. Maar om echte verbeteringen te bekomen is het belangrijk om de nodige middelen vrij te maken. 

 

Voldoende middelen, kennis en communicatie

 

Échte operational excellence bekom je niet zomaar. Er zijn tijd, mankracht en middelen voor nodig. Enkel zo kunnen er successen geboekt worden, successen die uiteindelijk leiden tot meer verbetering en minder kosten. Het is daarbij belangrijk om op mensen te kunnen rekenen die sterk staan in je organisatie. Profielen die toegewijd en met kennis aan processen kunnen werken en een goede band ontwikkelen tussen alle niveaus van de organisatie. 

 

Het overzicht te behouden op de weg naar verbetering en succes

 

Het maakt in principe niet uit hoe operational excellence wordt bekomen in je organisatie. Belangrijker is dat het overzicht behouden wordt. Zolang er gecommuniceerd wordt doorheen je organisatie om de processen te stroomlijnen en te verbeteren met behulp van een sterk geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem, kan er stap voor stap gewerkt worden naar succes binnen je organisatie. 

 

 

Wil je meer te weten komen over lean en kwaliteitsmethoden?

Als lid kan je deelnemen aan onze Taskforces rond deze onderwerpen. Zo kan je in overleg gaan met het netwerk en nieuwe inzichten bekomen. Schrijf je in via onze eventpagina.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top