Skip to main content
Top of the Page

In het artikel ERP: waar moet je op letten als je start? vind je een checklist die je helpt bij de voorbereiding van je ERP-systeem. In dit artikel gaan we dieper in op de inrichting van het ERP-systeem.

Log in als lid voor het hele artikel.

Do’s

 

Krijg snel zicht op wat fout gaat

Een ERP-systeem geeft je een overzicht van alle processen. Daarbij wil je meteen zien dat iets niet loopt zoals gepland. Zo kan je snel actie ondernemen. 
Voorzie daarom een aparte module om inbreuken en non-conformiteit te identificeren en op te volgen via aangepaste workflows. Automatisering met software van bv. Microsoft Dynamics, Sharepoint of iProva kan hierbij helpen. Een goed geïntegreerd systeem met duidelijke interface is cruciaal voor de follow-up.

Laat ruimte voor aanpassingen

Koppel regelmatig terug met de procesbeheerders over noodzakelijke en gewenste aanpassingen. Hou een actielijst bij en maak afspraken over de prioriteiten en planning van wijzigingen.

Visualiseer de belangrijkste KPI’s

Zorg voor een visueel overzicht waarop je in een oogopslag ziet hoe je afdeling of organisatie scoort op de belangrijkste KPI’s of balanced scorecards. Hou het eenvoudig en duidelijk. Overweeg een one page view.

Kies voor eenvoud in je ERP-systeem

Zorg voor een duidelijke change-limiet. Hoe complexer je ERP-systeem, hoe moeilijker het wordt om het duurzaam en up to date te houden.

Pak updates slim aan

Werk met kleine groepen en duidelijke aanspreekpunten om de processen op te volgen en up to date te houden. Kies voor een cloudsysteem om het overzicht te behouden.

Don’ts

 

Bestaande processen in een nieuw jasje steken

Een ERP-systeem inrichten is een ideale gelegenheid om de bestaande processen kritisch te bekijken. Kunnen de processen efficiënter? Zijn er nieuwe processen nodig? Dragen de processen voldoende bij aan de organisatiedoelstellingen?

Maatwerk

Elke organisatie is uniek en dan ontstaat snel de neiging om maatwerk te laten ontwikkelen. Maar maatwerk houdt risico’s in. Elke aanpassing of update van het ERP-systeem of een systeem dat eraan gekoppeld is, kan opnieuw maatwerk met zich meebrengen. Bovendien is het lastiger om van leverancier te veranderen.

Impact van veranderingen onderschatten

Zelfs als je medewerkers de voordelen van het ERP-systeem zien, dan nog moeten ze hun dagelijks werk aanpassen aan het nieuwe systeem. Verander niet te veel tegelijk. Hou bij het ontwerp rekening met de gebruikers. Manage de verwachtingen en zorg dat iedereen voorbereid aan de slag kan gaan. Een geoptimaliseerd change management binnen je organisatie is hierbij een goed hulpmiddel.

De tips voor deze checklist verzamelden we in de taskforce ERP & Quality.

 

Benieuwd waar je moet op letten als je start met een ERP-systeem?

Lees dan het artikel ERP: waar moet je op letten als je start?

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top