Skip to main content
Top of the Page

Het belang van kwaliteit als een investering

  • Cost of Non-Quality
  • Ledencontent
Auteur: An Kint

Gepubliceerd op: December 6

Vaak wordt kwaliteit beschouwd als een kost of een controlemiddel. Maar hoe ga je te werk om aan te tonen dat kwaliteit een investering kan betekenen om kosten te drukken en verbetering teweeg te brengen in je organisatie?

Als lid krijg je toegang tot het volledige artikel.

Vertrouw eigenaarschap toe

 

Eigenaarschap is belangrijk bij het teweegbrengen van verbeteringen. Richt je pijlen in de eerste plaats op het management om duidelijk te maken dat iedereen verantwoordelijk is voor de kwaliteit binnen de organisatie. Als je management mee is met deze redenering en de organisatie mee aanstuurt met een helder beeld op het kwaliteitsbeleid, zal dit een positief effect hebben op eigenaarschap. 

Als iedereen bewust is van hun rol, ontstaat er eigenaarschap. Op haar beurt volgt verantwoordelijkheid, nieuwe ideeën, betere communicatie, en uiteindelijk, verbetering. Toch is dit een proces waarbij je medewerkers moet blijven aansturen en ondersteunen. Het is een continu proces dat moet uitdraaien op een intrinsieke nood voor elke medewerker. 

Visualiseer verbetering

 

Dezelfde taal spreken lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is dat in de praktijk meestal niet. Visueel te werk gaan sleept heel wat taalbarrières. Denk hierbij ook aan verbeterboden als een praktische vertaling. Ga je visueel te werk kan zowel het management als je andere collega’s op gelijke voet aan de slag.

Concretiseer met een duidelijk verhaal

 

Een investering teweegbrengen is geen sinecure. Een sterke argumentatie kan bergen verzetten. Een sterk verhaal kan krachtiger overkomen dan een loutere noodzaak. Probeer met sterke gevolgen een duidelijk beeld te schetsen van de gevolgen van non-quality. Afhankelijk van je publiek is het belangrijk om je verhaal ook in euro’s om te zetten. Spreek daarom steeds de taal van je doelgroep en probeer je in hun schoenen te plaatsen. 

Breng je medewerkers in contact met de (eind)klant

 

De klant ervaart verbeteringen en de kwaliteit van je organisatie. Jij hebt dus de macht om die te beïnvloeden of te veroorzaken. Als niemand je dit ooit verteld, weet je het niet. Het is een goed idee om resultaten te laten zien aan de hand van de resultaten die je teweegbrengt bij de klant. 

De eindklant kan je dus vertellen wat alle kosten en je werk kan opleveren. Probeer je collega’s en je management hierop te wijzen en contactpunten op te zoeken. Focus niet enkel op klachten, maar vier je successen met je klanten om de integriteit en de trots binnen je organisatie op te krikken. 

Beschouw kosten als een opportuniteit

 

Kosten worden meestal als een last beschouwd, maar dat hoeft niet. Welke lessen kunnen getrokken worden? Fouten en kosten kunnen leiden tot lessons learned. Een kost kan dus ook opbrengen! Probeer ze te meten en breng ze in kaart. Let op om kosten en fouten te herhalen! Communiceer hier ook rond. Toon aan waar de fouten liggen, waar de kosten worden gemaakt en waar ze kunnen voorkomen worden. Herhaal dit proces om herhalingen te voorkomen.

Onderschat het belang van duidelijke werkinstructies niet

 

Hoe moet ik verder? Soms hebben 5 verschillende mensen allemaal hun eigen manier om dezelfde taak uit te voeren. Ga in overleg met je proceseigenaars en stel duidelijke werkinstructies op. Onduidelijkheid kan leiden tot fouten, vertragingen en kosten. Duidelijke werkinstructies kunnen helpen om dit te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt.

Wil je meer lezen rond het voorkomen van non-quality? Lees dan hier verder.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top